Jałmużna

Kto by miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje – jakże może w nim przebywać miłość Boża? (1 J 3, 17).

Według św. Jana Pawła II „jałmużna jest środkiem nadania konkretnego wyrazu miłości przez dzielenie się swoimi dobrami z tymi, którzy ponoszą skutki ubóstwa”. Dlatego też pragniemy poprzez regularną składkę wspierać najbardziej potrzebujących z naszego otoczenia.

Zapraszamy do włączania się w podejmowane przez nas inicjatywy pomocy.